Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe i odmienne

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia EDU PLUS

 

ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECKA

 


E-DZIENNIK

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-VI

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VI do zapoznania się z poniższą instrukcją logowania do e‑dziennika. W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki. Odzyskiwanie dostępu do konta rodzica lub ucznia w dzienniku elektronicznym odbywa się poprzez funkcję przywracania dostępu i należy je przeprowadzić zgodnie z instrukcją poniżej. 

 

pdf Dostęp do e-dziennika - instrukcja logowania

 


ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY

 

  • Jeżeli dziecko posiada wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych w grupie uczniów o podobnych dysfunkcjach.
  • Jeżeli dziecko posiada wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (ruchową, w tym afazja, sprzężoną, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, słabe widzenie, słabe słyszenie) – szkoła ma obowiązek zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Wykaz podręczników obowiązujących

w Szkole Podstawowej nr 15

w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/2017


HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RZESZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Konsultacje odbywają się w godzinach: 1600 - 1800

 

27 X 2016 r. (konsultacje)
17 XI 2016 r. (zebranie z rodzicami)
15 XII 2016 r. (konsultacje)
12 I 2017 r. (zebranie z rodzicami)
23 II 2017 r. (konsultacje)
23 III 2017 r. (konsultacje)
27 IV 2017 r. (zebranie z rodzicami)
25 V 2017 r. (konsultacje)

 W tych samych terminach jak zebrania z rodzicami będą odbywać się też konsultacje z panią Moniką Mazurewicz-Rzepką– pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie. Miejsce konsultacji – gabinet pedagoga szkolnego.


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2016/2017

 

 Przewodniczący - Tamara Bińczycka-Olejnik

Zastępca Przewodniczącego - Joanna Gałkowska

Zastępca Przewodniczącego - Lidia Trojanowska

Regulamin Rady Rodziców 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Informacje dotyczące stypendiów, wyprawki szkolnej lub wyrabiania duplikatów legitymacji szkolnej/karty rowerowej dostępne są w zakładce:

SZKOŁA -> Dokumenty szkolne

pdf Rodzicu, sprawdź kiedy Twoje dziecko dostanie darmowe podręczniki! podręczniki!

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

pdf Narkotyki - jak chronić dziecko?

 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

Opinia pedagoga szkolnego dot. spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Przykłady Umów z dzieckiem o korzystanie z internetu:

pdf pdf

Program Profilaktyczny Szkoły

"Bezpieczeństwo uczniów w sieci"

Tempo rozwoju nowych technologii jest oszałamiające. Rewolucja, której jesteśmy świadkami i uczestnikami, stwarza zarówno niezliczone możliwości, jak i zagrożenia. Dzieci - z natury ciekawe świata i ufne - są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu i telefonów komórkowych.

Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, a także wprowadzanie zmian systemowych, które pozwolą skuteczniej chronić najmłodszych użytkowników nowych technologii można uzyskać klikając w poniższe logo:

Rady dla RODZICÓW  dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym oraz do odwiedzenia profilu na Facebooku:

facebook logo


Kuratoryjny telefon zaufania działający przy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: 800 177 333 jest bezpłatny i czynny całą dobę.


 

Telefony kontaktowe ZSP nr 7

SEKRETARIAT:
177481600

FAX:
177481601

KSIĘGOWOŚĆ (opłaty za pobyt w przedszkolu):
177481592

INTENDENT (płatność za obiady, odpisy posiłków):
177481593

STOŁÓWKA (odpisy):
177481594

ŚWIETLICA:
177481596

BIBLIOTEKA:
177481597

PEDAGOG:
177481598

POKÓJ NAUCZYCIELSKI:
177481599

PRZEDSZKOLE (BUD. B):
177481602

POKÓJ NAUCZYCIELI W-F (BUD. B):
177481603

 


Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!